Yara ondersteunt natuur- en landschapsbeheer

04-07-18

Op woensdag 4 juli bezoekt een delegatie van de Universiteit Gent, bakkers uit Brussel, landbouwers en vrijwilligers uit Zeeland, Yara in het kader van project oude granen. Zij komen op excursie om de historische gewassen in het veld te bekijken.

Op de locatie van Yara Sluiskil worden in het kader van natuur- en biodiversiteitsontwikkeling op bedrijventerreinen, oude gewassen geteeld. De agrarische natuurvereniging participeert in een project van de Universiteit van Gent om bakproeven te doen met oergranen zoals spelt en emmertarwe. Doel is om goed brood te ontwikkelen waar bakkers wat mee kunnen en om vanuit de landbouw een productie op te starten zodat bakkers voldoende grondstof hebben. Op de velden rondom het Yara worden witte emmertarwe, Zeeuwse zesrijige wintergerst en Zeeuwse Bruinkafemmertarwe geteeld. Door akkerland beschikbaar te stellen ondersteunt Yara maatschappelijke doelstellingen als natuur- en landschapsbeheer.

Ten behoeve van het behoud van de agrarische biodiversiteit en het behoud van het levend erfgoed worden er op kleinschalige wijze oude rassen geteeld. Excursieleider Alex Wieland: “Bij Yara is veel te zien. Er zijn weinig andere voorbeelden waar deze gewassen op het land staan.” Het zijn niet alleen de oude gewassen waarbij Yara ondersteuning biedt aan de natuur. Ook het Zeeuwse blonde bier Patrijske wordt gemaakt van de gerst die op duurzame wijze in het grensparkgebied verbouwd wordt. De opbrengst van dit bier ondersteunt de projecten voor behoud van akkervogels en oude graanrassen. De patrijs wordt tegenwoordig regelmatig gespot op de velden rondom Yara. Dit is het resultaat van specifieke natuurmaatregelen die zorgen voor een goede leefomgeving voor deze bedreigde akkervogel.

Naast de akkers en de boomgaard van Yara worden ook locaties als Spui, Terhole, Sint Jansteen en Hulst bezocht.