Waterstofleiding van Dow naar Yara in gebruik genomen

27-11-18

Het vanuit het samenwerkingsverband Smart Delta Resources (SDR) geïnitieerde project van de waterstofleiding tussen Dow Terneuzen en Yara Sluiskil is gerealiseerd en de leiding is in gebruik genomen. De waterstofsymbiose tussen deze twee bedrijven  is in meerdere opzichten uniek te noemen en is een voorbeeld van hoe circulaire economie in de praktijk door bedrijven gestalte kan krijgen. De leiding is mede tot stand gekomen via middelen uit de green deal van de provincie Zeeland, die in april 2016 door de verschillende partners in dit project is ondertekend.

Bron: SDR