Vier jaar terugblikken en resultaten op natuur en bedrijven binnen 2B Connect

13-09-19

Vier jaar lang hebben we gewerkt aan het vergroten van kansen voor biodiversiteit op bedrijfsterreinen binnen het project 2B Connect. Met 26 partners in de grensregio Vlaanderen-Nederland zijn mooie projecten opgezet met groot succes

Op dinsdag 22 oktober blikken we tijdens bijeenkomst van 2B Connect terug op de resultaten van alle projecten en kijken we ook vooruit naar een toekomst waarin nog meer bedrijven aan de slag gaan met natuur op hun terrein. Ontdek dat (tijdelijke) natuur op je terrein voordelen heeft voor de natuur én voor jouw bedrijf!

Meer informatie en inschrijven