Kunstmestproducent Yara 90 jaar

04-06-19

Eén van de oudste industriële complexen die Zeeland rijk is viert haar jubileum: Yara vestigde zich in 1929 in het Zeeuwse Sluiskil en produceert daar nog steeds nutriënten voor gewassen, ofwel kunstmest. De locatiekeuze werd destijds gemaakt vanwege de naastgelegen cokesfabriek, het diep vaarwater en een overheid en omgeving die de industrie omarmde.

Meerdere jubilea in 2019

In 2019 viert Yara meerdere jubilea: 60 jaar ureumproductie, 50 jaar ureanproductie en 40 jaar fluïdized bed granulatie technologie. Deze technologie werd in 1979 in Sluiskil ontwikkeld en wordt tegenwoordig wereldwijd toegepast in granulatiefabrieken. Ook de omschakeling naar hoogcalorisch gas, waarmee Yara in 1998 begon te produceren, is inmiddels twee decennia geleden.

Mega-investeringen in nieuwe fabrieken

De afgelopen 10 jaar investeerde Yara ruim 700 miljoen euro in splinternieuwe installaties in Sluiskil. Met de mega-investeringen in nieuwe fabrieken, zoals Ureum-7 (2011), Ureum-8 (2018) en het Laadgebouw (2018) is de toekomst van het bedrijf in Zeeland geborgd. Tegelijkertijd werden er veel productierecords gebroken en goede veiligheidsresultaten neergezet. 

Wereldwijd hoge kwaliteit

Yara maakt naast kunstmest ook industriële chemicaliën. Bovendien zijn de meststoffen steeds meer gespecialiseerd en van zeer hoogwaardige kwaliteit in vergelijking met de bulkproducten op de wereldmarkt. Daardoor kan Yara inspelen op specifieke klantwensen en wordt het product vanuit Zeeland over zeer lange afstanden vervoerd.

Van Gronings gas af

Aardgas en water vormen bij Yara de belangrijkste bouwstenen voor de productie van vijf miljoen eindproducten. Daarvan is nog 25 procent gas uit Groningen. Het bedrijf heeft in 2018 een voorstel ingediend om het gebruik daarvan af te bouwen. Daarnaast is in 2018 door het sluiten van de laatste priltoren de stofemissie op de site met de helft gereduceerd. Het bedrijf kwam daarmee een convenant na dat het met de Zeeuwse Milieufederatie af had gesloten in 2009.

Klimaatdoelstellingen centraal

Momenteel werkt Yara aan de toekomst en staan de internationale klimaatdoelstellingen voor 2050 centraal. Yara Sluiskil heeft haar broeikasgasemissie sinds
1990 gereduceerd met 55 procent, terwijl de productie in die periode met 2 miljoen ton toenam. Het bedrijf is daarmee koploper in de industrie en werkt momenteel aan verdere verduurzaming om de emissies geheel te reduceren.

Meest energie-efficiënte kunstmestproducent van Noordwest Europa

Omdat Yara Sluiskil niet alleen de meest energie-efficiënte, maar ook de grootste kunstmestproductie locatie van Noordwest Europa is, staat de Zeeuws-Vlaamse fabriek regelmatig in de schijnwerpers.