Centre of Expertise

Biobased Economy

HZ, Vlissingen en Avans, Breda2013

Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) helpt bedrijven in hun biobased ambities door met hen het HBO onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren dat er toe doet.

Zo zorgt het CoE BBE voor uitstekend opgeleide professionals die de transitie naar een biobased society kunnen dragen en vormgeven. Het Centre of Expertise Biobased Economy is een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. Centres of Expertise zijn door het ministerie van OCW ingesteld om het hoger onderwijs nadrukkelijker te koppelen aan regionaal economische speerpunten.

Kansen in de biobased economy

In Nederland verzilveren nu al vele bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden hun kansen binnen de biobased economy, een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. De biobased ambities specifiek van Zuidwest-Nederland zijn vertaald in de regionale agenda “Agro Meets Chemistry”. Deze agenda is opgesteld door bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en regionale overheid. Veel succesvolle samenwerkingsverbanden en innovatieve projecten komen in deze regio in hoog tempo tot stand.

De ambitie van Zuidwest is om door te groeien naar een Europese biobased topregio van formaat, waarbij de bestaande sterke en diverse basis (chemie en landbouw) verder wordt verduurzaamd.

Het Centre of Expertise Biobased Economy is hierin het centrale ankerpunt voor het hbo-onderwijs. De partners Avans Hogeschool (Avans) en HZ University of Applied Sciences (HZUAS) zetten daarbij volop in op de transitie in de richting van een biogebaseerde economie samen met de partners in het Centre for Biobased Economy (CBBE) van de Wageningen UR en diverse hbo-partners.

 

Betrokken partijen vanuit VS&K

Website Centre of Expertise


Contactpersonen vanuit VS&K

Han van Osch