Vitaal Sloegebied & Kanaalzone

Kraamkamer voor innovatief en duurzaam ondernemen

Een groep frisdenkers vanuit bedrijfsleven, ngo’s, overheid en onderwijs: dat is VS&K. Samen werken wij aan plannen die verder reiken dan het ‘alledaagse’. Nieuwe ideeën en bijzondere samenwerkingen worden geïnitieerd of aangejaagd, waardoor baanbrekende projecten ontstaan.

Meer over ons

Initiatieven & Locaties

Locatie samenwerkende partijen
Sloegebied en Kanaalzone
...
Marco de Bakker
Gemeente Terneuzen

"Duurzaamheid is een driedubbel verdienmodel"

...
Richard van Bremen
Provincie Zeeland

"Duurzaam duurt het langst"

...
Ira von Harras
ZMf

“VS&K is een verrassende samenwerking van denkers en doeners die ondernemingen, overheden, onderwijs en overige organisaties met frisse ideeën uitdaagt om in de Zeeuwse haven baanbrekende stappen te zetten"

...
Wijnand Vette
North Sea Port

"Voor een duurzame ontwikkeling van de Zeeuwse havens is samenwerking onontbeerlijk. Ieder vanuit zijn eigen (innovatie)kracht"

...
Peter Bijkerk
NV Economische Impuls Zeeland

“VSK geeft inspiratie en nieuwe ideeën om de Zeeuwse economie duurzaam te versterken. Een platform waar je als ontwikkelingsbedrijf graag bij betrokken bent om zo de circulaire economie mede vorm te geven”

...
Geert Mol
HZ University of Applied Sciences

"Voor HZ University of Applied Sciences is VS&K een uitdagende omgeving voor onderzoek en opleiding van competente professionals"

...
Wim van de Berge
Zeeland Refinery

“Zeeland Refinery hecht veel waarde aan een goede samenwerking met haar stakeholders in de regio. Wij wij vinden dat met het brede samenwerkingsverband VS&K een duurzame ontwikkeling van de Zeeuwse havens en industrie gestimuleerd wordt"

...
Gijsbrecht Gunter
Yara Sluiskil

“Yara vindt deelname in de projectgroep Vitaal Sloe en Kanaalzone belangrijk omdat er met een brede groep stakeholders op een informele manier ideeën uitgewisseld worden hoe dit gebied – als motor van de Zeeuwse economie – duurzaam ontwikkeld kan worden"

...
Cees van Houwelingen
Dow Benelux

“Transitie naar een duurzame samenleving vraagt innovatie en samen denken en doen. Regionale kansen moeten beter worden benut. Daar zijn we mee bezig in VS&K”

...
Annette Elling
Gemeente Borsele

Vanuit een “gemeente van contrasten” denkt Borsele graag mee in de duurzame ontwikkeling van het Zeeuwse havengebied

Actualiteiten

Samenwerkende Partijen